belang van verpakkings- en transportreductie

John Miller heeft oog voor
het belang van verpakkings- en transportreductie


We werken mee aan het reduceren van transportbewegingen door het consolideren van vrachten vanuit Macedonië met andere bedrijven en door het consolideren van voorraadleveringen vanuit ons eigen magazijn.