menselijke invloed op de leefomgeving

John Miller heeft oog voor
de menselijke invloed op de leefomgeving


Daar waar mogelijk benutten we altijd de kansen voor verminderde belasting van het milieu.
We zijn maatschappelijk betrokken.
We waarborgen het welzijn van onze medewerkers.